Khách hàng

Trụ sở PCCC Hóc Môn

Phòng chống mối cho công trình phòng cháy chữa cháy Hóc Môn

Phòng chống mối Hiệp Toàn Phát vừa tiến hành ký kết hợp đồng và bắt đầu phòng chống mối cho công trình PCCC Hóc Môn, TPHCM.

PCCC một trong những công trình trọng điểm, một trong những nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống. Vì vậy, khi xây dựng công trình, khâu phòng chống mối được chú trọng và đầu từ rất kỹ lưỡng, được đấu thầu rất kho khăn.

Hiệp Toàn Phát vinh hạnh là đơn vị thắng thầu và được lựa chọn là đơn vị thi công phòng chống mối cho công trình xây dựng này. 

Điều đó có thể chứng minh được năng lực và uy tín cũng như chuyên môn của Hiệp Toàn Phát chúng tôi.

>>> Xem chi tiết phương án thi công phòng chống mối của chúng tôi